واکنش روزنامه کره ای به پیروزی های مکرر تیم ملی

Posted by

سندروم سر صاف یا پلاژیوسفالی چیست؟

دوردون کارشناس ورزشی سایت گل اظهار کرد: اکنون باید کره ای ها به فکر خطر ازبکستان باشند که قصد رسیدن به جایگاه دومی ونقش برآب کردنمسیر کره های ها به جام جهانی 2018 روسیه را دارد باید بود.

سندروم سر صاف یا پلاژیوسفالی چیست؟