معیارهای تشخیص «رجل سیاسی، مذهبی» در شورای نگهبان

Posted by

سند خودرو باید در دفترخانه ثبت شود

عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: تقریبا تمامی وقت جلسه امروز شورای نگهبان به بررسی جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی آیت‌الله یزدی نیز درخواست تفسیر آن صورت گرفته بود، اختصاص یافت.

سند خودرو باید در دفترخانه ثبت شود