تحریم های جدید در راه ایران

Posted by

سنگ تمام پرسپولیسی سابق با حضور در جمع تیفوسی ها

«نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد: در خصوص وضع تحریم های سخت تر علیه ایران و روسیه هیچ گزینه ای از روی میز حذف نشده است.

سنگ تمام پرسپولیسی سابق با حضور در جمع تیفوسی ها