برخورد گرم بازیگر سینما با دایی/ عکس

Posted by

سن مصرف
مشروبات
الکلی در کشور کاهش یافته است

پرواز تیم فوتبال نفت تهران به اصفهان که قرار بود امروز ساعت 15:30 انجام شود با تاخیر صورت خواهد گرفت. در این بین مجید مظفری در تمرین تیم نفت تهران حاضر شد و برخورد گرمی با علی دایی و کادر فنی تیم فوتبال نفت تهران داشت.

سن مصرف
مشروبات
الکلی در کشور کاهش یافته است