بین عمامه سفید و سیاه فرقی نیست

Posted by

سهم ۲ درصدی ایران از تولید خودرو جهان

اخیرا برخی تحرکات در شبکه های مجازی با عنوان آزادی یواشکی راه افتاده و به خیالشان نتایج روز شنبه مقدمه ساختارشکنی و پرده دری است.این کارها که روشن است فراتر از چند خبر ساده و زودگذر نیست. ولی حرف مهمتری وجود دارد. 
 
نظام اسلامی پشتوانه اش مردم متشرع و متدین اند. خروجی انتخابات ها در چنین نظامی یکرنگی در سیاست ها و ساختار است. عمامه شان سیاه و سفید است؛ ولی جهت گیری ها و سیاست های کلی سیاه و سفید نیست و یکرنگ است و جایی برای مطالبات آرای سیاه نیست.
 روحانی هم در سیاست های کلان و راهبردی همان می رود که پیشینیان رفتند و اگر رئیسی بود می رفت. 
نه خبری از آمریکایی شدن است
نه حصرشکنی
نه هرهری مذهبی و لاابالای گری
نه هیچ
آرای سیاه اشتباه می کند؛ نتایج روز شنبه برای آنها چهارشنبه سفید نمی سازد. رای سیاه در این نظام و با این مردم، محکوم است به افسردگی؛ چه با پیروزی و چه بی پیروزی.

پ.ن یکم: رای سیاه آرای کسانی است که تا دیروز مبارزه با جمهوری اسلامی را در تحریم انتخابات می دانستند و حالا شرکت در انتخابات.
پ.ن دوم: چهارشنبه سفید قراری بود که اخیرا عده ای بجای آزادی یواشکی راه انداختند تا روسری شان را برداشته و به اجباری بودن حجاب در این روز اعتراض کنند.

کانال تحلیلی محسن مهدیان در تلگرام
http://telegram.me/mahdian_mohsen

سهم ۲ درصدی ایران از تولید خودرو جهان