در اولین مزایده امسال / سازمان خصوصی‌سازی فرش فروش شد

Posted by

سهم ۳۰ درصدی یارانه تولید پرداخت شد؟

سازمان خصوصی سازی در اولین مزایده سال ۹۶ خود، ۷۷ تخته فرش را روی میز فروش می‌گذارد.

به گزارش تسنیم؛ در اواین مزایده امسال سازمان خصوصی‌سازی، تعداد 77 تخته فرش به ارزش کل پایه 10 میلیارد و 700 میلیون تومان روی میز فروش خواهد رفت.

بر اساس این گزارش؛ مبلغ سپرده شرکت در مزایده این تعداد فرش، 321 میلیون ریال اعلام شده است که به صورت نقد در روز 28 فروردین ماه جاری از طریق مزایده واگذار می‌شود.

سهم ۳۰ درصدی یارانه تولید پرداخت شد؟