تشدید مبارزه با قاچاق در گمرک ها

Posted by

سه محافظ قیمت مسکن از نوسانات شدید

سردار شرفی خاطرنشان کرد: در راستای تحقق هرچه سریع‌تر مطالبه مقام معظم رهبری در امر مبارزه با قاچاق، یگان حفاظت گمرک؛ حفاظت از اماکن، کالاهای موجود در گمرک، کنترل مراجعه‌کنندگان، وسائل نقلیه و… را بر عهده خواهد داشت و به عنوان ضابط خاص دادگستری در امور گمرک با مصادیق قاچاق کالا برخورد خواهد کرد.

سه محافظ قیمت مسکن از نوسانات شدید