غارهای استان اردبیل شناسنامه‌دار می‌شوند

Posted by

سه نفر در درگیری طایفه ای جنوب سیستان و بلوچستان کشته شدند

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده غارهای استان اردبیل شناسنامه‌دار
می‌شوند
.

سه نفر در درگیری طایفه ای جنوب سیستان و بلوچستان کشته شدند