آیا صافی سر نوزاد می تواند خطرناک باشد؟

Posted by

سه کانال جدید برای ارائه تسهیلات مسکن

شایع‌ترین علت صافی سر نوزاد وضعیت خواب است. قرار دادن نوزادان در وسایلی که در طول روز پشت به آنها می‌خوابند مانند صندلی ماشین، کالسکه و… مشکل صافی سر را تشدید می‌کند.

سه کانال جدید برای ارائه تسهیلات مسکن