پرسپولیس 2 – سپاهان 1؛ 3 پنالتی به رنگ خون!

Posted by

سوختگی ۳ نفر بر اثر انفجار در مغازه شارژ کپسول گاز مایع/ عکس

پرسپولیس با دو ضربه پنالتی بازی حساس و دشوار مقابل سپاهان را به سود خود تمام کرد تا با 3 امتیاز این مسابقه دوباره فاصله خود را با تراکتور به 9 برساند.

سوختگی ۳ نفر بر اثر انفجار در مغازه شارژ کپسول گاز مایع/ عکس