درخواست خانم بازیگر ازهنرمندان برای حمایت از تولیدملی

Posted by

سورپرایز برانکو برای نفتی ها با ترکیبی جدید

لاله اسکندری به تحلیل و بررسی فضای تولید ملی و نقش هنرمندان در رشد اقتصادی کشور پرداخت.

سورپرایز برانکو برای نفتی ها با ترکیبی جدید