بازگشت محمد بنا به دنیای کشتی

Posted by

سومین ناو هواپیمابر واشنگتن به آب‌های نزدیک «کره شمالی» رسید

سریال قهر و آشتی های محمد بنا از دنیای کشتی همچنان ادامه دارد و او علی رغم اینکه بعد از بازی های المپیک ریو 2016 با قاطعیت اعلام کرده بود “این بار برای همیشه از کشتی خواهم رفت و خدا نگهدار همه باشد” اما بار دیگر به تشک کشتی بازگشته و در یکی باشگاه های شهریار به فعالیت پرداخته است.

سومین ناو هواپیمابر واشنگتن به آب‌های نزدیک «کره شمالی» رسید