رمان‌نویس و مدرس داستان‌نویسی کشورمان در بیمارستان بستری شد

Posted by

سیاست جدید وزارت صنعت برای بومی‌سازی خودروها

رمان‌نویس و مدرس داستان‌نویسی کشورمان که مدت‌هاست از بیماری رنج می‌برد، بار دیگر در بیمارستان بستری شد.

سیاست جدید وزارت صنعت برای بومی‌سازی خودروها