افشاگری دنی آلوز درباره نیمار

Posted by

سیف: ادامه کارم در دولت دوازدهم منوط به تصمیم رئیس‌جمهور است

دنی آلوز پس از پیروزی 2 بر صفر PSG برابر آمین در هفته اول لوشامپیونه در کنفرانس خبری اظهار داشت: برخلاف آنچه مردم فکر می‌کنند، این من هستم که باید قدردان باشم چون نیمار کسی بود که مرا برای پیوستن به PSG متقاعد کرد.

سیف: ادامه کارم در دولت دوازدهم منوط به تصمیم رئیس‌جمهور است