تغییر برنامه تمرین آبی پوشان پایتخت

Posted by

سینما در هفته ای که گذشت

بازیکنانی که مقابل گسترش‌فولاد بازی کردند فردا استراحت می‌کنند و بازیکنانی که بازی نکردند همچون امید نورافکن و … فردا تمرینات را انجام خواهند داد.

سینما در هفته ای که گذشت