ماشین‌‌ 0 – پرسپولیس 2؛ قصه جام به سر رسید

Posted by

شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری جهت محاسبه میزان مهریه اعلام شد

پرسپولیس با کسب شصت و دومین امتیاز فصل خود در فاصله سه هفته مانده به پایان لیگ جشن قهرمانی با برتری مقابل ماشین سازی برگزار کرد.

شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری جهت محاسبه میزان مهریه اعلام شد