تعویض این دو بازیکن، سناریوی تکراری دیدارهای استقلال

Posted by

شاخص بورس روند صعودی گرفت

به نظر می رسد تعویض جباری با چپاروف فعلا سناریوی تکراری دیدارهای استقلال باشد.

شاخص بورس روند صعودی گرفت