اظهارات سیف درباره ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بانکها

Posted by

شاعر عربستانی به ۲ ماه زندان محکوم شد

رییس بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی نشان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بانکها و موسسات مالی دارد، بر این اساس سپرده گذاران باید این موضوع را مدنظر خود قرار دهند.نظام بانکى کشور با دو مشکل عمده شامل عدم تعادل دارایی – بدهی و درآمد- هزینه روبرو است. رییس کل بانک مرکزی افزود: نظام بانکى کشور با دو مشکل عمده شامل عدم تعادل دارایی – بدهی و درآمد- هزینه روبرو است که نیاز به اصلاح دارد.

شاعر عربستانی به ۲ ماه زندان محکوم شد