بیانیه بارسلونا در حمایت از ستاره آرژانتینی

Posted by

شانس دولت روحانی برای انتخابات کم خواهد بود

«کاتالان ها» طی بیانیه ای محرومیت فوق ستاره آرژانتینی خود از چهار بازی ملی را مایه تعجب و بی عدالتی دانستند.

شانس دولت روحانی برای انتخابات کم خواهد بود