سوال از رئیس جمهور باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود/ نمایندگان از توضیحات دولتی ها قانع نشدند

Posted by

شاه کلید خوشبختی در زندگی زوج های جوان!

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور باید به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود، گفت: نمایندگان از توضیحات دولتی ها قانع نشدند و سوال باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

شاه کلید خوشبختی در زندگی زوج های جوان!