آخرین آمار فروش فیلم‌های در حال اکران

Posted by

شاگردان دایی فینالیست جام حذفی شدند

حبیب اسماعیلی مدیرعامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درگفت وگو با خبرنگار سینمایی فارس درباره فروش فیلم ها گفت: فیلم سینمایی «مشکل گیتی» از روز گذشته اکران شهرستان خود را از سر گرفت . فیلم در تهران و شهرستان با فروش 670 میلیون تومان مواجه شد. فیلم های «گیتا» و «وارونگی» هم به ترتیب به فروش 160 میلیون تومان و 145 میلیون تومان در گیشه روبرو شدند.قطبی مدیرفروش دفتر فیلمیران درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فروش فیلم «سلام بمبئی» به 8 میلیارد و 450 میلیون تومان رسید. فیلم فروشنده به فروش 16 میلیارد و 50 میلیون تومان دست یافت و فیلم سینمایی «یتیم خانه ایران» به فروش 1 میلیاردو 710 میلیون تومان رسید. فروش این فیلم با احتساب سینما سیار و فروش دانشگاه ها محاسبه شده که اقبال بسیار خوبی را از سوی دانشگاه ها در روزها اخیر شاهد بودیم. سعید خانی مدیر دفتر پخش نسیم صبا درباره فروش فیلم «لاک قرمز» گفت: فیلم با اقبال بهتری مواجه شده است و 16 سالن در تهران و 19 سالن در شهرستان در اختیار دارد این فیلم در تهران با 180 میلیون و در شهرستان با 610 میلیون تومان فروش بلیت مواجه شد و فروش کل فیلم به 790 میلیون تومان رسید.محسن مسافرچی مدیر دفتر پخش راه عرفان به دلیل اکران فیلم از روز چهارشنبه آمار دقیقی از فروش فیلم اعلام نکرد. دفتر فیلم نورتابان نیز فروش دقیقی از فیلم «نفس» ارایه نداد. 

شاگردان دایی فینالیست جام حذفی شدند