نجات شناور دریایی از غرق شدن در خلیج فارس

Posted by

شایعه سازی در فضای مجازی این بار دامن مرغ استان کردستان را گرفت

شناور ناجی 9 موتور ،لنج باری که در خلیج فارس دچار آبگرفتگی شده بود را از غرق شدن نجات داد.

شایعه سازی در فضای مجازی این بار دامن مرغ استان کردستان را گرفت