13 فروردین نحس است+پاسخ مرجع تقلید

Posted by

شخصیت‌شناسی از روی فرم چانه صورت +عکس

آیت‌الله جعفر سبحانی در درس خارج اصول خود گفت: نحس دانستن سیزدهم فروردین یک خرافه است و نباید مروج خرافات بود .

شخصیت‌شناسی از روی فرم چانه صورت +عکس