هنوز اطلاعات کافی درباره حمله شیمیایی سوریه در دست نیست

Posted by

شرایط تزریق انسولین چیست؟

نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که حمله شیمیایی به ادلب از طریق هوا انجام شده است و از سازمان منع تسلیحات شیمیایی درخواست می کنیم که در تحقیقات پیرامون این حمله شرکت کند.

شرایط تزریق انسولین چیست؟