باج‌خواهی علنی اصلاح‌طلبان از روحانی

Posted by

شرایط نابسمان پرداخت بدهی بیمه ها

محافل اصلاح‌طلب با هدف امتیازگیری بیشتر از روحانی، فضاسازی درباره کابینه دوازدهم را شدت بخشیده‌اند.

شرایط نابسمان پرداخت بدهی بیمه ها