آپارتمان‌های پایتخت در انتظار فروش

Posted by

شعر نوجوان 14 ساله در تقبیح ترامپ

سومین روز کاری سال جدید در بازار معاملات مسکن با معرفی حجم قابل توجهی از فایل‌های مربوط به آپارتمان‌های آماده فروش در پایتخت همراه بود.

شعر نوجوان 14 ساله در تقبیح ترامپ