حضور متخصصین در جبهه مردمی

Posted by

شفیعی روی صحنه پنالتی حق را به داور داد

عضو هیئت مؤسس «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» بابیان اینکه از همه اقشار و به‌ویژه متخصصین در جبهه مردمی انقلاب استفاده خواهد شد، گفت: ما تاکنون سعی نکرده‌ایم از چهره‌های شاخص و احزاب دعوت کنیم اما قطعاً این کار عملی می‌شود.

شفیعی روی صحنه پنالتی حق را به داور داد