خبرهای ضد و نقیض از شکایت های مردمی از همه پرسی امروز در ترکیه

Posted by

شمارش ۹۵ درصد کل آراء/ ۵۲ درصد «آری»، ۴۸ درصد «نه»

در حالیکه شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام کرد که پاکت های فاقد مهر شمارش نخواهند شد، برخی نیز از شمارش شدن آرای صندوق‌ هایی که روی آن‌ ها مهر تائید شعب نیز نخورده است حکایت دارد.

به گزارش مهر، وبگاه شورای عالی انتخابات ترکیه به شکایت برخی رأی دهندگان در همه پرسی تغییر قانون اساسی این کشور واکنش نشان داد.

در متن منتشره توسط این شورا آمده است: در راستای شکایت های مردمی مبنی بر اینکه برخی پاکت های رأی بدون مهر به داخل صندوق های رأی انداخته شده است، شورای عالی انتخابات ترکیه اعلام می کند که تمامی پاکت های فاقد مهر شمرده نخواهند شد.

این در حالیست که برخی خبرهای تأیید نشده نیز حکایت از آن دارد که آرای صندوق‌ هایی که روی آن‌ ها مهر تائید شعب نیز نخورده است، به عنوان آرای معتبر شمارش می‌ شوند.

این در حالیست که برخی نیز اعلام کرده اند که در برخی از شهرها مهر ترجیحی (یعنی مهر بدون نوشته)  بر روی قسمت بله و با خیر زده می شود.

لازم به ذکر است، همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه از پارلمانی به نظام ریاستی امروز انجام شده و شمارش آراء هم اکنون ادامه دارد.

در صورت موفقیت این همه پرسی، اختیارات ویژه ای به اردوغان رئیس جمهور این کشور داده می شود.

شمارش ۹۵ درصد کل آراء/ ۵۲ درصد «آری»، ۴۸ درصد «نه»