مک‌کین: ديكتاتور کره شمالی،احمق است

Posted by

شنودمکالمات تیم انتقالی ترامپ تاییدشد

وی همچنین در سخنان خود از چین خواست تا کره شمالی و تحرکات این کشور را مهار کند. مک کین گفت: چین تنها (کشوری) است که می تواند کیم جونگ اون، این کودک چاق احمق را کنترل کند. مک کین سپس اون را با «ژوزف استالین»، رهبر اسبق شوروی سابق قیاس کرد و گفت که «اون» حتی از استالین نیز تندرو تر است. رهبر جمهوریخواهان کنگره آمریکا افزود: او عاقل نیست. ما با فردی همچون «ژوزف استالین» معامله نمی کنیم که منطق مشخصی در پس وحشیگری خود داشته باشد. گفتنی است پیشتر، سناتور «تد کروز» نیز کیم جونگ اون را به قتل برادر خود متهم کرده بود.

شنودمکالمات تیم انتقالی ترامپ تاییدشد