دو متهم تعقیب گریز منجر به شهادت دو مامور پلیس شناسایی و دستگیر شدند

Posted by

شهریه های سنگین ثبت نام در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی

بلافاصله دو مامور پلیس با یک دستگاه موتور سیکلت به تعقیب متهمان پرداختند. در جریان تعقیب و گریز در اتوبان بسیج روی پل هجرت به علت لغزندگی مسیر دو مامور پلیس دچار حادثه شده و به شهادت رسیدند.

شهریه های سنگین ثبت نام در آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی