تفاوت‌های حیرت‌انگیز فرزندان اول، وسط و آخر

Posted by

شورای اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را تمدید کرد

فرزندان یک خانواده کاملا شبیه به یکدیگر نیستند و ممکن است دارای خصوصیات و روحیات منحصربفردی باشند.

شورای اروپا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را تمدید کرد