فشار تل آویو بر آلمان بخاطر دیدار با مقام ایرانی

Posted by

شوک بزرگ به منصوریان

سفارت رژیم صهیونیستی در آلمان در حالی از دیدار وزیر خارجه این کشور با مقام ایرانی انتقاد کرده که برلین نیز ضمن دفاع از این دیدار روابط گرم با ایران را منوط به به رسمیت شناختن رژیم اسرائیل برشمرده است.

شوک بزرگ به منصوریان