«روحانی» در حل مسائل کشور ناتوان است

Posted by

شوک به اردوگاه پرسپولیس؛ انصاری بازی با الهلال را از دست داد

سخنگوی ستاد مردمی خادم ملت گفت: رقیب اصلی آقای رئیسی فقر گسترده‌ای است که بر گرده ملت ایران نشسته و رکودی است که بر جامعه حاکم شده است. نجابت افزود: معتقدیم آقای رئیسی با سابقه‌ای که دارند و به خصوص اقداماتشان در آستان قدس می‌تواند، مسائل کشور را حل کنند.

شوک به اردوگاه پرسپولیس؛ انصاری بازی با الهلال را از دست داد