فاز جدید تخریب رئیسی

Posted by

شکایت انجمن اهدای عضو از فیلم «یک روز بخصوص»

جریان سیاسی خاص پس از طرح چهره حجت‌الاسلام رئیسی بعنوان یکی از چهره‌های نوپدید اصولگرایان در انتخابات ۹۶ ، صحبت‌های مختلفی را در تخریب وی بیان کرده‌اند که می‌توان اظهارات تاجیک را نیز برگ دیگری از همین پرونده به حساب آورد.

شکایت انجمن اهدای عضو از فیلم «یک روز بخصوص»