فرمان محدودیت صدور روادید برای کارگران خارجی ثبت شد

Posted by

شکایت برادر رییس جمهور از یک نماینده مجلس

رئیس جمهوری آمریکا در راستای تقویت حمایتها از کالاهای ساخت این کشور و اصلاح برنامه روادید برای کارگران خارجی، یک فرمان اجرایی جدید را به امضا رساند.

شکایت برادر رییس جمهور از یک نماینده مجلس