رای فرانسوی ها به طرح جنجالی دائمی شدن وضعیت اضطراری

Posted by

شکست بایرن از توپچی ها در ضربات پنالتی

مجلس سنا فرانسه به تازگی با تصویب طرح جنجالی رأی به دائمی‌شدن وضعیت اضطراری در این کشور داد.

شکست بایرن از توپچی ها در ضربات پنالتی