کلوپ: هم داور ضعیف بود هم ما بدشانس

Posted by

شکست تلخ چلسی 9 نفره در لندن

یورگن کلوپ معتقد است تیمش در هفته اول برابر واتفورد بدشانس بوده است.

شکست تلخ چلسی 9 نفره در لندن