نگرانی آمریکا از رونق اقتصادی ایران در صورت تغییر وضع موجود

Posted by

شکست تیم ملی فوتسال در دیداری دوستانه

مروری بر تحلیل‌های اخیر مقامات آمریکایی جای تردید نمی‌گذارد که خواست آنها در انتخابات پیش روی ایران «ادامه وضع موجود» است، اما آنچه در مابین سطور این تحلیل‌ها پنهان شده، ترس و وحشت آنها از روی کار آمدن «مدیریت انقلابی» در ایران است.

شکست تیم ملی فوتسال در دیداری دوستانه