درخواست تاجگردون از دولت برای ماندن طیب‌نیا در کابینه

Posted by

شکست سنگین و عجیب راه آهن

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: از رئیس جمهور می‌خواهم که آقای طیب نیا در دولت باشد.

شکست سنگین و عجیب راه آهن