روایت نیکی کریمی از سفر به بم

Posted by

شکست عربستان در جنگ یمن و احساس خطر متحدان ریاض

نیکی کریمی درباره سفر به بم گفت:قصد داشتیم برویم به بم تا به بازماندگان روحیه بدهیم اما پس از سفر روز گذشته، خودمان تحت تاثیر اتفاقاتی که در بم افتاده است،قرار گرفتیم.

شکست عربستان در جنگ یمن و احساس خطر متحدان ریاض