لزوم بازگشت سن معاینه فنی به 2 سال

Posted by

شکست کره شمالی در پرتاب موشک بالستیک

قیصر بیان داشت: اعتقاد دارم تغییر سن معاینه فنی به 4 سال غیر کارشناسی بوده اگر از بعد آلایندگی به این موضوع نگاه کنیم تصمیم درستی نبوده علاوه بر این از بعد ایمنی نیز اصلا مسئله مدنظر قرار نگرفته است.

شکست کره شمالی در پرتاب موشک بالستیک