8 سهمیه برای آسیا در جام جهانی 2026

Posted by

صادرات نفت ایران به ترکیه بیش از دو برابر شد

فیفا سهمیه پیشنهادی برای جام جهانی 48 تیمی در سال 2026 را اعلام کرد و براساس آن، 8 سهمیه برای آسیا در نظر گرفته شده است.​​​​​​​

صادرات نفت ایران به ترکیه بیش از دو برابر شد