سعيد جليلي معني تازه فتنه را تعريف كرد!

Posted by

صرافی های متخلف معرفی شدند

گروه سياسي: کاندیدای گروه پايداري در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت: فتنه این است که موضوعات فرعی به جای موضوعات اصلی بنشیند؛ یعنی توجه به کنسرت، جایگزین حقایق کرسنت شود!! سعید جلیلی در مسجد علی ابن الحسین (علیه السلام) در شرق تهران اظهار داشت: امروز فتنه جدید غبارآلود کردن توانایی های یک ملت است، فتنه جدید این است که می گویند «ما نمی توانیم» و می خواهند هزینه ها را زیاد جلوه دهند و در مقابل، دستاوردهای ملت را بپوشانند. وی افزود: امروز دشمنان هم به قدرت ملت ایران اذعان دارند، اما عده ای نمی خواهند این واقعیت را بپذیرند. مثلا برخی می گویند هسته ای اصلا چه فایده ای داشت؟ اصلا چرا هسته ای شدیم؟ فتنه جدید این است که تلاش می کنند تا رفتار دشمن را توجیه کنند و آن را بپذیرند و مردم را از مقاومت بازدارند.

صرافی های متخلف معرفی شدند