مردم آمریکا: کشورمان به اختلاف دچار شده است

Posted by

صهیونیست ها وارد بازی ضد ایرانی عربستان شدند

بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید درصد قابل توجهی از مردم آمریکا فکر می‌کنند کشورشان دچار اختلاف شده است.

به گزارش تسنیم به نقل از اسپوتنیک، نتایج یک نظرسنجی جدید روز یکشنبه نشان داد بیش از 80 درصدآمریکایی ها معتقدند کشورشان بیش از آنچه در سال های گذشته وجود داشته، دچار دو دستگی شده است.

در این نظرسنجی که شبکه سی ان ان و موسسه او آر سی ( مرکز افکارسنجی ) انجام داده اند و نتیجه آن روز یکشنبه منتشر شد، 85 درصد از سوال شوندگان گفتند آمریکا به شدت دچار دو دستگی شده است.

این نظرسنجی همچنین نشان داد بیش از نیمی از آمریکای ها از روند دموکراسی در آمریکا رضایت ندارند.­

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منجر به آغاز اعتراض های گسترده علیه ساختار سیاسی و نژادپرستی در این کشور شده است.
 

صهیونیست ها وارد بازی ضد ایرانی عربستان شدند