مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات خانه‌های مطبوعات تمدید شد

Posted by

ضربات چاقو پسر جوان را از پای درآورد

مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات خانه‌های مطبوعات تا ظهر دوشنبه تمدید شد.

ضربات چاقو پسر جوان را از پای درآورد