رانندگی روی ابرها

Posted by

ضرب و شتم و درگیری در پایان بازی پرسپولیس – پیکان

پُل هوایی «سیدوهه» قسمتی از جاده «انشی» در چین است که معمولا در این منطقه ابر و مِه وجود دارد.

منبع: مشرق

ضرب و شتم و درگیری در پایان بازی پرسپولیس – پیکان