طلسم شکست، تراکتور دوم شد/پدیده 0 – تراکتور 1

Posted by

طرح حمله پیشدستانه به کره شمالی آماده است

شاگردان امیر قلعه نویی پس از هفته ها نبردن توانستند تیم آماده ی پدیده را در مشهد شکست دادند تا موقتا به رده دوم جدول صعود کنند.

طرح حمله پیشدستانه به کره شمالی آماده است