اهمیت مصرف ویتامین D از نوزادی تا بلوغ

Posted by

طعنه های مورینیو به ونگر طعنه ادامه دارد

عضو مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برلزوم مصرف ویتامین D از بدو تولد تا بلوغ تاکید کرد و گفت:با توجه به تاثیر مصرف این ویتامین در پیشگیری از سرطان سینه، مادران به ویژه آنهایی که دارای فرزند دختر هستند باید به این موضوع توجه ویژه کرده و سهل انگاری نکنند.

طعنه های مورینیو به ونگر طعنه ادامه دارد