پاسخ فرهنگستان زبان به یک شیطنت رسانه‌ای

Posted by

طلبم از استقلال 126 میلیون است/قصد دارم به فیفا شکایت کنم

معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با رد شایعۀ اخیر مبنی بر عدم پذیرش ۱۶ هزار واژه ساخته‌شده فرهنگستان از سوی کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت: فرهنگستان زبان و ادب فارسی نمی‌تواند واژه فارسی برای دیگر کشورها به تصویب برساند.

طلبم از استقلال 126 میلیون است/قصد دارم به فیفا شکایت کنم