دادستان تهران: رسانه‌های دولتی از تبلیغ علیه کاندیداها خودداری کنند

Posted by

طوفان تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو کرد

دادستان تهران از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری خواست تا منطبق با قانون انتخابات عمل نمایند و رسانه‌ها نیز وفق ماده‌ی 68 این قانون، از تبلیغ له یا علیه کاندیداها خودداری نمایند.

طوفان تمام پروازهای فرودگاه مهرآباد لغو کرد